Quy trình cấp Quyết định đi học tập nâng cao trình độ

 

QUY TRÌNH CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐI HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
 

 

Hồ sơ bao gồm:
- Giấy báo nhập học hoặc quyết định trúng tuyển
- Đơn xin đi học có ý kiến chấp thuận của trưởng đơn vị (theo mẫu Đơn xin đi học)
- Bản cam kết công tác sau khi hoàn thành khóa học (theo mẫu Bản cam kết)
 
Lưu ý: Đề nghị các mẫu văn bản này phải gõ lại.
 

 

Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Ghi chúCác chế độ, chính sách của người đi học tập nâng cao trình độ được thực hiện theo Quyết định số 1402/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 30/10/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn về việc học tập nâng cao trình độ của cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Sài Gòn.
 
- Phòng Tổ chức Cán bộ -