Hồ sơ xét duyệt CB - GV - CNV đi học tập ở nước ngoài

HỒ SƠ XÉT DUYỆT
CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN
ĐI HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

( Thời gian từ 6 tháng trở lên)

Hồ Sơ gồm có:

1. Công văn đề nghị của trưởng đơn vị.

2. Đơn xin đi học, đi công tác.

3. Sơ yếu lý lịch (mẫu 2a-BNV/2007) có dán ảnh 4x6 và xác nhận của phòng Tổ chức Cán bộ.

4. Thư mời, giấy triệu tập và các giấy tờ có liên quan được dịch ra Tiếng Việt (có công chứng).

5. Phiếu xác minh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh (do Phòng Tổ chức Cán bộ thực hiện).


 

Thời gian giải quyết sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ trong vòng 10 ngày làm việc.

 

- Phòng Tổ chức Cán bộ -