Hồ sơ bổ nhiệm ngạch viên chức

HỒ SƠ BỔ NHIỆM NGẠCH VIÊN CHỨC

 

 

   1. Đối tượng áp dụng:

Người lao động đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hộ khẩu thường trú tại Tp.Hồ Chí Minh.

- Đã ký hợp đồng ngạch viên chức có thời hạn hoặc đã trải qua quá trình tập sự tại trường.

 

    2. Hồ sơ xin bổ nhiệm ngạch: (Xem thêm hướng dẫn thực hiện)

- Hồ sơ xin bổ nhiệm ngạch chứa trong bìa hồ sơ bao gồm:

1. Công văn đề nghị của Trưởng đơn vị (về việc đề nghị bổ nhiệm ngạch cho các cá nhân) (mẫu CV-06/BN-TCCB).

2. Đơn xin bổ nhiệm ngạch (mẫu BM-08/BN-TCCB).

3. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (mẫu 2a-BNV/2007).

4. Văn bằng, chứng chỉ có liên quan (có chứng thực).

5. Giấy chứng nhận sức khỏe mới nhất (bản chính, không quá 01 năm).

6. Bản sao hộ khẩu, bản sao CMND (có chứng thực không quá 06 tháng).

 - Trường hợp người lao động phải trải qua thời gian tập sự, hồ sơ bổ nhiệm ngạch bắt buộc phải kèm theo hồ sơ đánh giá kết quả tập sự (xem mục Hồ sơ tập sự).

 

   3. Thời gian giải quyết:

- Hồ sơ này được thực hiện và gửi về phòng Tổ chức Cán bộ trước khi hợp đồng làm việc hết hạn 15 ngày hoặc theo thông báo từ phòng Tổ chức Cán bộ.

- Khi hợp đồng làm việc của người lao động hết hạn nhưng không nhận được hồ sơ của đương sự, phòng Tổ chức Cán bộ sẽ tiến hành hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định.

Thời gian giải quyết hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ hạn cuối nhận hồ sơ theo thông báo của phòng Tổ chức Cán bộ.

  

- Phòng Tổ chức Cán bộ -