Trường TH Thực hành Sài Gòn tổ chức hội nghị CB-CC năm học 2009-2010

 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ -CÔNG CHỨC
NĂM HỌC 2009-2010

 

 
Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2009, Trường Trung học thực hành (THTH) Sài Gòn tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức năm học 2009-2010 để thông qua dự thảo Chiến lược 5 năm phát triển nhà trường (2009-2014) và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010.
 
 
    Thạc sĩ Nguyễn Việt Bắc, Phó Hiệu Trưởng Trường ĐHSG phát biểu ý kiến chỉ đạo.
 
Hội nghị được vinh dự đón tiếp Thạc sĩ Nguyễn Việt Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Thạc sĩ Mã Thị Khánh Tú, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
 
Trong Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng nhà trường đã tích cực tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến bổ sung cho mục tiêu, giải pháp thực hiện mang tính khả thi trong Bản dự thảo Chiến lược Phát triển Trường THTH Sài Gòn gồm 2 giai đoạn: 2009-2012 và 2012-2014. Cũng trong Hội nghị này, các đại biểu đã thống nhất thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển 5 năm mà Hội nghị vừa thông qua với 2 nội dung cần quan tâm: Xây dựng đội ngũ giáo viên và đảm bảo hoạt động giảng dạy bậc PTTH cho 5 lớp 10 đầu tiên đạt chất lượng cao.

 

Nguyễn Tá Quốc
                                                                        Trường THTH Sài Gòn