KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ SINH VIÊN QUÝ III - NĂM 2010

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CHI BỘ SINH VIÊN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CỦA CHI BỘ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
QUÝ III - NĂM 2010
 ----------------- 
1 – Công tác tổ chức:
-        Đã tiếp nhận danh sách Đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng đợt 2010 do BCH Đoàn trường giới thiệu.
-        Đã và đang hoàn tất các bước thủ tục xét chuyển Đảng chính thức cho 04 đ/c Đảng viên dự bị: Lê Thị Nhi, Huỳnh Văn Goul, Nguyễn Minh Cường, Đỗ Quốc Bảo. Chuẩn bị hồ sơ xét chuyển Đảng chính thức cho đ/c: Nguyễn Thị Yến Liễu (T.12/2010).
-        Đã và đang tiến hành thủ tục để xét kết nạp Đảng cho 04 Đoàn viên ưu tú: La Thanh Hùng – Chủ tịch Hội sinh viên, Nguyễn Văn Tú: Phó Chủ tịch Hội sinh viên, Vũ Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch Hội sinh viên, Phạm Thị Bích Trâm – Đoàn viên ưu tú.
-        Tổ chức xác minh lý lịch sinh viên chuẩn bị kết nạp Đảng.
-        Tiếp tục làm việc với Đoàn trường để xét các hồ sơ phát triển Đảng do BCH Đoàn trường giới thiệu thông các các hoạt động tình nguyện và hội thi CB Đoàn giỏi năm 2010.
-        Nhận bàn giao 01 hồ sơ kết nạp Đảng của sinh viên Vương Vĩnh Phú từ chi bộ Khoa Công Nghệ Thông tin (đ/c Phú là dân quân cơ động ở phường 4, quận 10. Đảng ủy phường 4, quận 10 đã hoàn tất hồ sơ kết nạp Đảng của đ/c Phú và đề nghị Chi bộ sinh viên trường Đại học Sài Gòn tổ chức kết nạp Đảng do đây là sinh viên của trường).
-        Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, sổ sách và công tác Đảng vụ thực hiện kế hoạch kiểm tra Đảng 2010 theo thông báo số 43 TB/ĐU-UBKT ngày 06/10/2010 của Đảng ủy.
2 – Hoạt động phong trào:
-        Tổ chức báo cáo thời sự cho sinh viên Cảm tình Đảng. Cho viết bài thu hoạch.
-        Tổ chức chuyên đề: “Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên thông qua điện ảnh”
-        Có kế hoạch tổ chức cho tất cả các Đảng viên là sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ do phòng Công tác HS-SV và Đoàn TN, Hội sinh viên tổ chức nhân các ngày lễ lớn: ngày NGVN 20/11, ngày QĐNDVN 22/12, Tết Dương lịch,….
-        Có kế hoạch tổ chức cho các sinh viên Cảm tình Đảng tham gia chuyến về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và di tích trường Dục Thanh (nơi Bác Hồ dừng chân dạy học năm 1911) – Phan Thiết.
3 – Tiến độ hoạt động:
-        Tổ chức báo cáo thời sự cho sinh viên Cảm tình Đảng: T.11/2010.
-        Tổ chức chuyên đề: “Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên thông qua điện ảnh”
: T.11/2010.
-        Tiến hành chuyển Đảng chính thức cho các Đảng viên dự bị: T.11,12/2010.
-        Chuẩn bị công tác kiểm tra Đảng: T.12/2010
-        Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ do phòng Công tác HS-SV và Đoàn TN, Hội sinh viên tổ chức: T.11,12/2010.
-        Tổ chức đợt về nguồn cho cảm tình Đảng là sinh viên tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và di tích trường Dục Thanh (nơi Bác Hồ dừng chân dạy học năm 1911) – Phan Thiết : T.12/2010.
V – PHÂN CÔNG:
1. Đ/c La Hoàng Dũng :
-        Xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi bộ Sinh viên trình Đảng uỷ phê duyệt.
-        Tổ chức các tất cả các hoạt động phong trào.
-        Kiểm tra hoạt động, cùng với Chi bộ lựa chọn đối tượng, sau đó thay mặt Chi bộ Làm việc trực tiếp với BT Chi bộ các khoa và Đoàn trường để thống nhất danh sách trong công tác kết nạp Đảng trong sinh viên.
2. Đ/c Lê Thị Nhi:
-        Phụ trách công tác Đảng vụ và thu Đảng phí. Chuẩn bị hồ sơ cho đợt kiểm tra Đảng T.12/2010.
-        Phụ trách tổ chức hoạt động cho cảm tình Đảng khoa Tài chính – Kế toán.
3. Đ/c Nguyễn Thị Yến Liễu:
-       Phụ trách tổ chức hoạt động cho cảm tình Đảng khoa Sư phạm Kỹ thuật và khoa Quản trị Kinh doanh.
4. Đ/c Huỳnh Văn Goul:
-        Phụ trách tổ chức hoạt động cho cảm tình Đảng khoa Quản lý Giáo dục, khoa Giáo dục Chính trị, khoa Văn hóa - Du lịch và khoa Thư viện – Thông tin.
5. Đ/c Nguyễn Minh Cường:
-        Phụ trách tổ chức hoạt động cho cảm tình Đảng khoa Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học.
6. Đ/c Hồ Minh Thoản:
-        Phụ trách tổ chức hoạt động cho cảm tình Đảng khoa Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học cùng với đ/c Cường.
7. Đ/c Nguyễn Văn Hiếu:
-        Phụ trách tổ chức hoạt động cho cảm tình Đảng khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, khoa Toán Ứng dụng và khoa Ngoại ngữ.

        8. Đ/c Đỗ Quốc Bảo:

-        Phụ trách tổ chức hoạt động cho cảm tình Đảng khoa Luật và khoa Sư phạm Khoa học Xã hội, khoa Nghệ thuật, khoa Mỹ thuật và khoa Công nghệ thông tin.
 
                                                                                 Ngày 26 tháng 10 năm 2010
                                                                                                  T/M Chi bộ sinh viên
                                                                                                            Bí thư
 
                                                                                                          (Đã ký)
 
 
                                                                             La Hoàng Dũng